VML kompleks

  • render

  • Poslovni kompleks VML se nalazi u Jakovu, na samo 24km od centra grada Beoograda. Na prostoru od oko 4ha smeštena su nezavisna skladišta za naftne derivate- podzemno i nadzemno skladište za tečne derivate, kao i podzemno skladište za tečni naftni gas. Osim koloseka nosivosti 22,5t/osovini i kompletne infrastrukture, u krugu kompleksa je izgrađena moderna zgrada u okviru koje se nalazi upravna zgrada i magacinski prostor. Neposredna blizina centra, kao i pristup saobraćajnoj mreži nam omogućava da usluge možemo po zahtevu pružati 7 dana u nedelji, 24h.Kapacitete čine nadzemni i podzemni objekti: nadzemni rezervoari a tečne delrivate 2x2700 m3, i podzemni rezervoari za tečne derivate ukupnog kapaciteta 1600 m3, kao i podzеmni rezervoari za TNG ukupnog kapaciteta 2000 m3.
  • render