Istorijat

  • Istorijat VML


1993. godine osnovana je kompanija VML Trading, koja se bavila trgovinom derivatima nafte i robe široke potrošnje.Krajem devedesetih godina kompanija je postala vlasnik zemljišta na kojem je u narednom periodu širila kapacitete i gradila objekte prema zahtevima tržišta i potrebama kupaca , tako da je danas naša kompanija vlasnik jedne od modernijih instalacija na prostoru Republike Srbije. Od kraja 2012. godine udružili smo snage i povezali se sa kompanijom VML Energy (ex Igmin petrol d.o.o.) koja posluje na tržištu trgovine naftnim derivatima. Zajednička strategija je da zajedno obuhvatimo svaki deo procesa:uvoz, transport, skladištenjei kompletnu logistiku na tržištu.