Planovi za nove linije povezivanja

  • Mapa prosirenja


  • Prema Uredbi o izmeni i dopuni Prostornog plana područja posebne namene infrastruktrnog koridora Beograd-Južni Jadran (Koridor 11), trasa auto puta južni Jadran (E-763) dolazi u situaciju prolaska u neposrednoj blizini kompleksa VML.