Lokacija

  • Jakovo mapa

  • Ukupna površina 3.79ha, Odlična železnička i putna povezanost.

    Poslovni kompleks VML se nalazi u Jakovu, na samo 24km od centra grada Beoograda. Na prostoru od oko 4ha smeštena su nezavisna skladišta za naftne derivate- podzemno i nadzemno skladište za tečne derivate, kao i podzemno skladište za tečni naftni gas. Osim koloseka nosivosti 22,5t/osovini i kompletne infrastrukture, u krugu kompleksa je izgrađena moderna zgrada u okviru koje se nalazi upravna zgrada i magacinski prostor. Neposredna blizina centra, kao i pristup saobraćajnoj mreži nam omogućava da usluge možemo po zahtevu pružati 7 dana u nedelji, 24h.
  • Mapa

  • Ukupna površina 3.79ha, Odlična železnička i putna povezanost.

  • Mapa lokacije

  • Predgrađe Beograda, 24km od centra grada. Blizina međunarodnog plovnog puta toka reke Save