Magacin

  • Magacin

  • Magacinski prostor površine 600m2 za smeštaj robe široke potrošnje, kancelarijskim prostorom.

  • Magacin

  • 2 kolska prilaza visine 7m, alatnicom i pratećom infrastrukturom.