Proširenje kapaciteta za TNG

  • polozaj na mapi tng vml

  • TNG skladište trenutni kapacitet 2.000m3 (10x200m3)
    Izdata građevinska dozvola za izgradnju kapaciteta 1.000m3 (10x100m3)

  • prosirenje TNG vml

  • TNG proširenje 5x200m3